CONTACHILOMETRI E PARTI PK 125 S / PK 125 S ELESTART