CONTACHILOMETRI E PARTI PK 50 / PK 50 S / PK 50 S ELESTART